Namens het team wensen wij jullie allemaal

Fijne feestdagen!

The Home Factory personeel team kerst

Namens het team van The Home Factory & StijlConstructie wensen wij jullie fijne feestdagen en een inspirerend nieuwjaar!

Bianca – Charlotte – Mylène